Filantropie

1-filantropieIn de meest algemene zin slaat ‘filantropie’ op handelen dat voortkomt uit liefde voor de ander, voor anderen of de mensheid, hetgeen de letterlijke betekenis is van het Griekse begrip philos anthropos.

“Men moet pienter zijn om geld te verdienen, voor het verstandig uitgeven ervan is wijsheid nodig, en die is veel schaarser”, Oscar van Leer.*

Een democratische samenleving erkent dat de overheid geen monopolie heeft op activiteiten die zien op het algemeen nut. Filantropie is derhalve een directe uitvoering van democratie.

Strategische filantropie is doelbewust schenken. Dat begint met een visie over wat u graag verbeterd ziet, gevolgd door alle noodzakelijke stappen om deze visie te realiseren. Strategieën die mensen gebruiken om op een verstandige wijze vermogen op te bouwen, kunnen ook worden gebruikt om doelbewust te schenken.

De structuur van uw schenkingsstrategie
Belangrijkste elementen bij de structurering zijn 1. wanneer gaat u geven, 2. welke tijd wilt u zelf investeren, 3. hoe wilt u betrokken zijn, 4. gaat u alleen geven of bijvoorbeeld met familieleden, 5. welke geefstructuur kiest u.

Fiscale maatregelen uit de Geefwet bepalen voor (Vpb)bedrijven dat de maximale giftenaftrek 50% van de winst is, met een maximum van € 100.000,-. In privé kunt u profiteren van fiscale privileges, zoals een volledige giftenaftrek in de inkomstenbelasting, zonder drempel en zonder maximum, als u ervoor kiest om met een (notariële) akte gedurende minimaal 5 jaar te schenken. Kiest u ervoor om zonder een (notariële) akte te schenken dan is het verstandig in uw achterhoofd te houden dat de drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt in dit geval tevens een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het drempelinkomen.

Daarnaast bestaan er vrijstellingen van het recht van successie en schenking in de Successiewet. Metropolis informeert u graag over de mogelijkheden met de verschillende schenkingsstructuren.

*Gert-Jan Johannes, ‘De communicerende vaten van Oscar van Leer’, Ondernemerschap en filantropie in de Van Leer Entiteit, 1958-1986, Amsterdam: Boom 2009, p. 56.

Comments are closed.