Dienstverlening

DienstverleningMet de Metropolis Methode meten wij de conditie van het vermogen. (Verborgen)kosten, risico’s en onvenwichtige verdelingen brengen wij helder in kaart. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij transparante en effectieve oplossingen.

De activiteiten richten zich op analyse, structurering en uitvoering. Zowel voor nu als in de toekomst.

Analysefase      Uw visie en spelregels vormen de basis van het plan van aanpak. Wij toetsen de huidige situatie aan het ontwerpplan en presenteren het resultaat met de aanbevelingen.

Structureringsfase      Bij de vaststelling van het definitieve plan zijn de belangrijkste aandachtpunten selectie van de uitvoerende (financiële) instellingen en de introductie van het plan bij alle stakeholders (zoals familieleden, bestuur, aandeelhouders e.d.).

Uitvoeringsfase      Bij de aanbesteding van het definitieve plan treden wij samen met u op naar alle betrokken tegenpartijen. Met de Metropolis Methode houdt u de regie stevig in de hand en verzorgen wij voor u de kwaliteit- en voortgangcontroles.

 

 

Comments are closed.